doğu anadolu bölgesi

karsın gezilecek yerleri

Salı, Şubat 2nd, 2010

KARSIN DOĞAL GÜZELLİKLERİ Kars, yaylaları, gölleri ve temiz havası ile, doğal güzellikler bakımından oldukça zengin bir ildir. Bir bölümü il sınırlan içerisinde kalan Ağrı Dağı, volkanik yapısı ve yaban hayvanları ile araştırmacılar için eşsiz bir kaynak oluştururken, dağ sporları bakımından da ayrı bir değer taşımaktadır, ilde irili ufaklı çok sayıda göl de bulunmaktadır. Bunların en […]

Karsın coğrafi özellikleri

Pazartesi, Şubat 1st, 2010

Kuzeydoğu Anadolu’nun yüksek yaylalarında yer alan Kars ili,42° 10′ ve 44° 49′ doğu boylamları ile 39° 22′ ve 41 ° 37 ‘ kuzey enlemleri arasında bulunur. 18.557 km2’lik yüzölçümüyle Türkiye topraklarının % 2,4’ünü kapsayan Kars’ta il merkezinin deniz düzeyinden yüksekliği 1.450 metredir. ti,doğudan 500 km’lik bir sınır çizgisi ile eski SSCB’ye, 45 km’lik bir sınır […]

karstaki göller

Cumartesi, Ocak 30th, 2010

Kars il sınırları içinde çok sayıda göl bulunmaktadır. Bu göllerin önemlileri arasında, Çıldır, Aygır, Aktaş, Kuyucak ve Deniz gölleri sayılabilir. ÇILDIR GÖLÜ: tlin kuzeydoğusunda, Merkez İlçe’nin kuzeyinde, Çıldır tlçesi’nin güneybatısında bulunan Çıldır Gölü, Van Gölü’nden sonra Doğu Anadolu’nun en büyük gölüdür. 1.959m yükseltili volkanik bir alandaki Çıldır Gölü’nün doğusunda Akbaba Dağı, batısında ise Kısır Dağı […]

kars ili vadileri ovaları

Cuma, Ocak 29th, 2010

Genellikle dağlık ve yüksek olan Kars yöresindeki vadiler, daha çok çöküntü olukları boyunca oluşmuştur. Bir çöküntü oluğundan öbür çöküntü oluğuna atlayan büyük akarsu vadilerinin tabanlarına sıralanmış ovalardan, İğdır ve Posof ovaları dışındakilerin tarımsal açıdan önemi yoktur. Bu ikisi dışındaki ovalar 1.800 metre yükselti kuşağının üzerindedir. Kışlan çok sert ve uzun geçen bu ovalarda yazlar da […]

Kars ili akarsuları

Çarşamba, Ocak 27th, 2010

Kars il toprakları bütünüyle Hazar Denizi Ana Havzası’nda yer almaktadır. HAZAR DENİZİ ANA HAVZASI: Türkiye’de ve Bağımsız Devletler Topluluğu topraklarında büyük alanlar kaplayan Hazar Denizi Ana Havzası’nın küçük bir bölümü Türkiye sınırları içindedir. İl topraklarından kaynaklanarak doğu yönünde akan Araş ve Kura ırmakları da önemli alt havzalar oluşturmaktadır.

doğu anadolu bölgesi elazığ ili

Salı, Ocak 5th, 2010

Elazığ, büyük bölümüyle Fırat Havzası’nda bulunan bir doğu ilidir. 40° 21′ ve 38° 30′ doğu boylamları ile 38° 17′ ve 39° 11′ kuzey enlemleri arasında kalan ilin merkezinin denizden yüksekliği, yaklaşık 1.020 m’dir. Toplam su yüzeyleri dahil 9.151 km2’lik yüzölçümüyle Türkiye topraklarının binde 12’sini kaplayan Elazığ, doğudan Bingöl’ün Merkez ve Hizan; batı ve güneybatıdan Malatya’nın […]

erzincan coğrafi özellikleri

Pazartesi, Ocak 4th, 2010

Doğu Anadolu’nun batı bölümünde Yukarı Fırat Havzası’nda yer alan Erzincan İli’nin yüzölçümü 11.903 km2’dir. Erzincan, 38°16’ve 40°45’doğu boylamları ile 39°02’ve 40°05’kuzey enlemleri arasında kalır; il merkezinin denizden yüksekliği ise 1.218 m’dir. İl, kuzeyden Giresun İli’nin Alucra; Gümüşhane’nin Şiran, Kelkit, Bayburt; doğudan Erzurum’un Aşkale ve Çat; güneydoğudan Bingöl’ün Kiğı; güneybatıdan Malatya’nın Arapkir; Elazığ’ın Ağın; güneyden Tunceli’nin […]

erzurum ili

Pazar, Ocak 3rd, 2010

Erzurum ili Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu kesiminde yer alan Erzurum-Kars yöresinin batı yansım oluşturur. Çoruh, Fırat ve Araş havzalarının başlangıç noktasında 25.066 km2’lik alanıyla ülke topraklarının % 3,2’sini kaplayan il, 40°15’ve 42°35’doğu boylamlarıyla 40° 57′ ve 39° 10′ kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Erzurum’u kuzeyden Rize’nin tkizdere ve Çamlıhemşin; Artvin’in Yusufeli ve Ardanuç; batıdan Gümüşhane’nin Bayburt; […]

DİYARBAKIR KALESİ

Pazar, Aralık 13th, 2009

Anadolu’nun dünyaca ünlü kalelerindendir. Karacadağ’ dan Dicle’ye uzanan geniş bazalt yaylanın doğu ucuna, yüz metre yüksekliğe kurulmuştur. Doğal yapı kalenin biçimini sınırlamıştır. İlk yapımıyla ilgili bilgiler kesin değildir. Fis Kayası’na kurulu İçkale’nin ilk yerleşme noktası olduğu ve Hurriler zamanında kurulduğu sanılmaktadır. 349’da, Roma İmparatoru II. Constantinus döneminde kentin surlarla çevrildiği, kalenin onarıldığı bilinmektedir. 367-375’te kentin […]

erzurumun tarihi turistik yerleri

Salı, Aralık 1st, 2009

Erzurum ve çevresi doğal konumu nedeniyle köprü başı durumundadır. Bu yüzden çok eskiden beri yerleşim ve kültür merkezi olmuştur. Karaz, Pulur, Tufanç, Sivişli, Sos ve Tepecik höyükleri eski çağ tarihine ışık tutmaktadır. Yörede yapılan yüzey araştırmalarında Erken Paleolotik (Eskitaş) Dönem’den gereçler bulunmuştur. Dumlu ve Pasinler’de 10 5000’lere inen buluntular vardır. Erzurum’un 16 km kuzeybatısında, Ilıca’nın 5 […]