Güneydoğu Anadolu bölgesi

ADIYAMANIN TARİHİ TURİSTİK YERLERİ

Cuma, Mart 5th, 2010

DİKİLİTAŞLAR Karakuş Kâhta İlçesi’ nin 12 km kuzeyinde, 35 m yükseklikteki bir höyüğün yamaçlarındadır. Dört sütundur. Höyüğün altında I. Antiokhos’un eşinin mezarının bulunduğu sanılmaktadır. Bu sütunlar Kommagene Devleti’nin Roma’ya bağlılığını simgeler. Burada Alman Arkeolo­gu Siridank kazılar

ADIYAMAN TÜRBELER

Perşembe, Mart 4th, 2010

Abuzer   Gaffari  Türbesi Adıyaman’ın 5 km doğusunda Ziyaret Köyü girişındedir. Kapısındaki yazıt 1136 tarihlidir. Sahabeden Abuzer Gaffarî’nin türbesidir. Bağdat Seferi dönüşünde, IV. Murat’ın buyruğuyla yapılmıştır. Yanında mescidi de vardır. Şam ile Medine arasındaki Rebze Köyü’nde, aynı adda bir türbe daha vardır. Ama bunlar ayrı kişilerin türbeleri olmalıdır.

Nemrut Dağı Tapınağı

Çarşamba, Mart 3rd, 2010

Nemrut Dağı’nda, Kâhta İlçesi’nin 25 km kuzeyine, Kocahisar (Eski Kâhta)Köyü’nün doğusuna düşen bir yerdedir. Tapınağa Horik Köyü’nden geçilerek çıkılmaktadır. Bu tapınak, dünyanın sekizinci harikası diye adlandırılır. İÖ I. yy’dan kalma bir Kommagene yapıtıdır. Tapınağı ve heykelleri ilk kez 1883’te arkeolog ressam Osman Hamdi Bey ile Alman arkeologlar bulmuşlardır. 1954’te Amerikalı Theresa Çille, 1960’ta Sabahattin Eyüboğlu […]

ADIYAMANDAKİ TARİHİ CAMİLER TURİSTİK YAPILAR

Salı, Mart 2nd, 2010

Çarşı Camisi İl merke­zindeki çarşı içindedir. 1557’de Hacı Abdül-gani yaptırmıştır. Abdülgani Camisi olarak da anılır. 1640’ta Hacı Mehmet Rızaullah, 1910’da da Vakıflar İdaresi camiyi onartmıştır. Son onarımı 1957’dedir. Bu onarımlar sonunda cami ilk özelliklerini yitirmiştir.

ADIYAMAN ANTİK KENTLER KALELER

Pazartesi, Mart 1st, 2010

ESKİTAŞ KÖYÜ – HAN Eskitaş Köyü’nün l km güneybatısındadır. Aşınmış, yumuşak eğimli yüksek bir alandadır. Yerleşmeye elverişli görünmeyen yörede Roma dönemi kalıntılarına rastlan­maktadır. Bunlar arasında, hiyeroglif yazıt­lar, kaya mezarları, yapı kalıntıları, çoğu geç Antik Çağ’a Özgü çanak-çömlek kırıkları sayılabilir. Bunlar, burada, önemli bir yerleş­me yeri bulunduğunun göstergeleridir. Ne var ki, henüz bir araştırma yapılmamıştır.

adıyaman ili gezilecek görülecek yerler

Cumartesi, Şubat 6th, 2010

Adıyaman’da bilinen ilk kültürel etkinlik­ler, Hititlerin bölgeye egemen olduğu İÖ 1650-1340 yılları arasında başlar. Anadolu’da güçlü bir uygarlık kurmuş olan Hititler Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kültürel zenginliğin de temellerini atmış, ardından Mitanni, Urartu, Asur, Med, Pers, Yunan kültürleri bunu izlemiştir. Daha sonra yaşanan Kommagene Krallığı ve Roma İmparatorluğu dönemleri de bu kültüre zenginleştirici katkılar sağlamıştır.

gaziantep ili

Cuma, Ocak 8th, 2010

Gaziantep İli, Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin birleşme noktasında yer alır. Suriye’ye komşu bir sınır ili olan Gaziantep’in büyük bölümü, Güneydoğu Anadolu’nun batı kesiminde kalır, ilk çağlardan beri, insanlığın yerleşik yaşama geçtiği Mezopotamya’nın bir parçası olan il topraklan aynı zamanda, Ortadoğu’nun stratejik bir bölgesidir. Avrupa’dan gelip, Anadolu’dan güneydeki Arap ülkelerine giden karayolları, Gaziantep’ten geçer. […]

gaziantepin tarihi turistik yerleri

Cumartesi, Aralık 5th, 2009

Gaziantep ve çevresi Anadolu, Mezopotamya ve Mısır’ı birbirine bağlayan ana yolların üstündedir. Doğal konumuyla da yerleşime elverişlidir. Binlerce yıldan beri önemli bir ticaret ve konaklama merkezidir. İlk sınırları içindeki yüzlerce höyük de yörenin tarih öncesi dönemlerden beri yerleşme alanı olduğunu göstermektedir. Gaziantep, Adıyaman ve Maraş’la birlikte Asur kaynaklarında “Kumunu, Kumukh” adıyla geçen bölge içindedir. Yüzey […]

Gaziantep’te Kimi Hayvanlara İlişkin Efsaneler

Cuma, Aralık 4th, 2009

Gaziantep’in Hamamcıhane Mahallesi’nde yaşayan “Ayvazın Hamidesi” diye anılan 1882 doğumlu bir Gaziantepli’den derlenmiştir. ŞADI (Şempanze): Şadı boyacılıkla geçinen bir adammış. Yalan söylediği için Allah’ın öfkesine uğrayıp şadı olmuş. Bu sırada kırmızı boyalı elini arkasına sürdüğünden, arkası kırmızı kalmış.

Gaziantep

Pazar, Ekim 12th, 2008

Rehberi Akdeniz ile Mezopotomya arasında ipek  yolu üstünde bir uğrak noktasıydı yani bir kavşak ,kesişme noktasıydı.İlk yerleşimler 6000 yıl öncesine dayanır hititler medler asurlar persler iskenderler selevkoslar romalılar bizanslılar araplar türkler bölgede hüküm sürdüler.Bin beş yüz on altı yılında yapılan Mercidabık Savaşı burayı türk topraklarına katmıştır ve anadolu birliğini perçinlemiştir.Birinci dünya savaşı bitiminde Fransızlar ve […]