iç anadolu

eskişehir ili

Cuma, Ocak 1st, 2010

Eskişehir İli, İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatısında yer alır. 29°58′ ve 32°O4′ doğu boylamları ile 39°06′ ve 40°09′ kuzey enlemleri arasında kalan il; kuzeyden Karadeniz, kuzeybatıdan Marmara, batı ve güneybatıdan ise Ege bölgeleri ile komşudur. Seyitgazi tlçesi’nde küçük bir alan Ege; Sîr.cakaya tlçesi’nin tümü ile Merkez ve Mihalıççık ilçelerinin bir bölümü ise Karadeniz Bölgesi’ne girer. Ama […]

eskişerin tarihi turistik yerleri

Perşembe, Aralık 3rd, 2009

Eskişehir ve yöresi, doğal konumu, toprağının verimliliği nedeniyle, tarih öncesi dönemlerden bu yana, önemli yerleşme merkezlerinden biri olmuştur. Çevrede bulunan çok sayıda höyük ve tümülüs de bunu kanıtlamaktadır. Yapılan yüzey araştırmalarında Paleolitik (Eskitaş) Dönem’e inen, çakmaktaşından araç ve gereç bulunmuştur. Ancak, bunların bir yerleşmeyle ilişkisi saptanamamıştır. 1937’de Kurt Bittell’in, 1976’da M.Korfmann’ın Demircihöyük’te başlattıkları kazılarda, Bakırtaş […]

eskişehir doğal güzellikleri

Çarşamba, Aralık 2nd, 2009

ESKİŞEHİR MESİRE YERLERİ: Eskişehir’de mesire yeri olarak, bitki örtüsünün pek olanak vermemesine karşın belirli yerlerde düzenlenen orman içi dinlenme yerlerinden, içmeler ve kaplıcalardan; ilde yer alan akarsu boylarından ve baraj göllerinden yararlanılmaktadır.

Tepecik höyüğü

Pazartesi, Ekim 20th, 2008

Niğde yakınlarında Tepecik-Çiftlik Höyünde devam ettirilen arkeolojik kazılar Orta anadolunun tarih öncesi varlıklarına ait görülmeyen ve bilinmeyenleri çözmeyi amaçlıyor.Anadolu ve yakın doğunun en zengin obsidyen yataklarını barındıran volkanik dağların arasında melendiz ovasında ortaya çıkartılan bir yerleşimdeki yüzey buluntuları bölge tarihinin günümüzden 9000 yıl yada daha öncesine gidebileceğini işaret ediyor.Kazı başkanı İstanbul üniversitesi Prehistorya Anabilim dalı […]

ıhlara vadisi

Pazar, Ekim 19th, 2008

Aksaray Ihlara Vadisi Aksaray ilinde yer alan yörenin görülebilir on dört adet kilisesi mevcut olmakla birlikte bunların yaklaşık on kadarı o eski canlılığını ve renk ahengini korumaktadır.Vadi doğal yapısı itibariyle korunaklı olması göz önünde bulundurulunca dokuzcu asırdan bu yana rahipler keşişler din adamlarınca bir inziva yada ibadet yeri,savaş ve kargaşa anlarında dinlenme korunma sığınma alanı […]

niğde

Cuma, Ekim 10th, 2008

İç anadolu bölgesinin en eski şehirlerinden bir tanesi olan Nigde ili, çevresinde İsadan önce üçbin – ikibin yıllarını kapsayan Eski Tunç Çağı’ndan kalma önemli yerleşimleri ihtiva eder.Hitit dönemi olarak adlandırılan bu dönemden sonra Frig Pers Büyük İskender

Amasya Bayezid Paşa Camii

Cuma, Ekim 10th, 2008

Belgeleme, Koruma – Onarım Projesi Beyazid Paşa Camii, Amasya’da, kentin kuzeydoğusunda, yeşilırmak’ı geçen Kuş köprüsünün yanında konumlanmakdır. Fütüvvet cami veya Zaviyeli cami olarak da anılır. Camiyi 1414 yılında, Çelebi Mehmet zamanında Amasya Sancak Beyi olan Vezir Bayezid Paşa yaptırmıştır. Kesme taştan yapılmış olan cami, ters ‘T’ plan şemasına sahiptir. İnşasından itibaren pek çok müdahale gördüğü, […]

Konya büyükşehir

Salı, Ekim 7th, 2008

İç anadolu bölgesinin merkezi diyebiliriz.Prehistorik çağa tarihlenen Konya ve etrafındaki yerlişik düzen Hititler Lidyalılar Frigler Persler Romalılar Bizanslılar tarafından kurulmuştur.Bin yetmiş bir senesinde Malazgirt zaferini kazanan Türk orduları Anadolu Selçuklu Devletini kurarak Konya’yı başkent yapmıştır.180 sene sürmüştür başşehirliği.Selçukluları takiben Karamanoğulları ve Osmanlılar bölgeyi yönetmiştir.

Eskişehir

Cumartesi, Eylül 20th, 2008

Eskişehir rehberi Yolların kesişim noktasında durur bu güzide şehir taaa İsadan önce 3500 lerden bu yana.Bu bölgeyi Hititler Frigler Persler Romalılar Bizanslılar Selçuklular ve Osmanlılar yönetti.Cunhuriyer kurulur kurulmaz burası Eskişehir ili oldu.Lületaşı ve sıcak su kaynakları ile nam salmıştır.Afyon Kütahya Bilecik Bolu ve Ankara sınır komşularıdır. Eskişehir Valiliği Lületaşı Müzesi Bu müzede Lületaşından pipolar,takılar,hatıra eşyaları,gündelik […]

Sivas

Cumartesi, Eylül 20th, 2008

Sivas Rehberi Bu bölgede , hititler dönemiyle başlayan uygarlıklar İsaden evvel 2000 li yıllara tarihlenir.Cumhuriyet dönemi için bir başlangıç noktası olan Sivas kongresi dört eylül bin dokuz yüz on dokuz yılında toplanmış ve bir milletin makus talihini yenmek için çizdiği yol haritası oraya çıkmıştır.Batısında Yozgat,kuzeyinde Tokat ve Ordu,güneyinde Malatya ve Kahramanmaraş güneybatıda Kayseri komşulardır.750 bin kadar […]