istanbul şehir rehberi

istanbulun doğal güzellikleri gezilecek yerleri

Cuma, Nisan 15th, 2011

İstanbul, doğal güzellikler açısından ender rastlanabilecek bir değer niteliğindedir. Uygun iklim koşulları ve topografya, zengin su varlıkları, ili doğal güzellikler açısından dünyanın sayılı yerlerinden biri durumuna getirmiştir. Çok uzun zamandan bu yana il topraklarında yaşanılmış olması ve ilin tarih boyunca uygarlığın önemli merkezlerinden biri olma özelliğini taşıması, var olan doğal zenginliklerin insan emeği ile etkileşip […]

DAVUD PAŞA KÜLLİYESİ

Cumartesi, Şubat 27th, 2010

İstanbul Davudpaşa’dadır. 1485’te Davud Paşa yaptırmıştır. Cami, medrese, türbe, imaret, sıbyan mektebi, mahkeme, çeşme ve hamam yapılarından oluşmaktadır. 1894/1895 depreminde imaret, mahkeme ve mektep yıkılmıştır. Caminin kuzey duvarında 1739 tarihli onarım yazıtı vardır. Cami, külliyenin merkezindedir. Zaviyeli camiler planında olup, ortada tek kubbeli ana mekân, yanlarda ikişer kubbeli yan bölümler bulunmaktadır. Önde altı sütuna oturan […]

SULTAN SELİM KÜLLİYESİ

Cuma, Şubat 26th, 2010

Sul-tanselim’de cadde üstündedir. İstanbul’un Halic’e egemen tepelerinden birine yapılmıştır. Yapımı I. Selim döneminde Mimar Acem Ali’nin başlattığı, 1522’de Kanuni döneminde Mimar Sinan’ın bitirdiği sanılmaktadır.

MİHRİMAH SULTAN KÜLLİYESİ

Perşembe, Şubat 25th, 2010

Üsküdar, İskele Meydanı’ndadır. Mihrimah Sultan, 1546/1547-1548 arasında Mimar Sinan’a yaptırmıştır. Klasik Osmanlı mimarisini hazırlayan yapıtlardandır. Cami, medrese, sıbyan mektebi, imaret, hamam, kervansaray, ambar, muvakkithane, çeşme ve türbe yapılarından oluşmaktadır. Bunlardan cami, iki türbe, medrese, sıbyan mektebi, çeşme, hamam sağlamdır. Medrese, Sağlık Merkezi, sıbyan mektebi, çocuk kitaplığı olarak kullanılmaktadır. Cami külliyenin merkezidir. Mimar Sinan çift revaklı […]

ATİK ALİ PAŞA KÜLLİYESİ

Çarşamba, Şubat 24th, 2010

İsatnbul Çemberlitaş’tadır. 1496/1497’de Atik Ali Paşa yaptırmıştır. Cami, medrese, sıbyan mektebi, imaret, türbe, çeşme, Elçi Hanı yapıları topluluğudur. Elçi Hanı ve imaret yıkılmış, medrese özgün biçimini yitirmiştir.

MAHMUD PAŞA KÜLLİYESİ

Salı, Şubat 23rd, 2010

İstanbul  Mahmudpaşa’dadır. Sadrazam Mahmud Paşa, 1462/1463-1467 arasında Mimar Sinan-ı Atik’e yaptırmıştır. Cami, türbe, hamam, medrese, -sibyan mektebi, mahkeme, çarşı ve imaret yapılarından oluşmaktadır.

EYÜP SULTAN KÜLLİYESİ

Pazar, Şubat 21st, 2010

Eyüp’ te iskele yakınındadır. Fatih’in istanbul’u aldıktan sonra yaptırdığı ilk yapı topluluğu olması açısından önemlidir. Fatih, 1458’de Ebu Eyyüb el-Ensari’nin gömütü olarak bilinen yere türbe ve cami yaptırmıştır. Külliye, cami, türbe, medrese, imaret ve çifte hamamdan oluşmaktadır. Küçüklüğü ve yapıların düzensiz yerleşimiyle, daha sonraki Selatin külliyelerinden ayrılır. Günümüze ulaşan cami

FENARİ İSA CAMİSİ

Cumartesi, Şubat 20th, 2010

İstanbul Vatan Caddesi’ ndedir. Patris ve Drungarios Konstantinos Lips 907’de yaptırmışlardır. Doğu duvarındaki yazıttan, Meryem’e adandığı anlaşılmaktadır. Latin işgalinde yağmalanan kilise, sonradan onarılmıştır. 1282’de, VIII. Mikhael’in karısı Theodora manastırı onartarak, güneyine, loannes Podromos’a adanan bir kilise yaptırmıştır. Dönemin imparator soyundan birçok önde geleni burada gömülüdür.

FETHİYE CAMİSİ

Cuma, Şubat 19th, 2010

Sultan Selim’in batısmdadır. Pammakaristos Manastın’nı 1067’de ölen loannes Komnenos’un yaptırdığı söylenmektedir. Ancak günümüzdeki yapıyı Mikhael Glabas’ın 1292-1294 arasında yaptırdığı bilinmektedir. 1315’te kilisenin güney duvarına bitişik ek kilisecik yapılmıştır. 1586’ya değin Ortodokslar’ın elinde kalan kilise bu tarihte III.Murad’in emriyle camiye dönüştürülmüştür.

İMRAHOR İLYAS BEY CAMİSİ

Perşembe, Şubat 18th, 2010

Samatya ile Yedikule arasındadır. Doğu konsülü Studios 463’te toannes Prodromos adına bir kilise ve manastır yaptırmıştır. Ioannes Prodromos Manastırı Bizans Dönemi’nde Hıristiyanlık’in en önemli merkezlerindendi.