izmir kent rehberi

Antik Efes Kenti

Perşembe, Kasım 12th, 2009

SELÇUK: İzmir’e 75 km uzaklıktadır. Antik Efesos (Antik Efes )Kenti, ilçe sınırları içindedir. EFES : İyonya’nın ortasında, Menderes’in denize döküldüğü körfezin kıyısında kurulmuştur. Döneminin zengin kentlerinden biri, Hıristiyanlık’ın merkeziydi. Arkaik Dönem’de Efes, Panayır Dağı çevresindeydi. Ancak, Menderes’in getirdiği alüvyonlar, limanı doldurunca Bülbül Dağı’nın eteklerine taşındı. Yeni Efes, İskender’in generallerinden Lysimakhos’un emriyle kuruldu, Artemis Tapınağı doğrultusunda […]

Efes Celsus Kitaplığı

Perşembe, Kasım 12th, 2009

Celsus Palemaenus daha önce Roma’ da konsül iken bayındırlık işleri ile ilgilenmekteydi. Daha sonra imparatorluğun Asya eyalet merkezi olan Efes’e vali olarak atandı. Roma’daki bayındırlık çalışmaları sırasında imparatorluğun dört bir yanından getirtilen mimarlardan bir bölümünü sonradan vali olduğu Efes’e de getirttiği söylenir. Ölümünden sonra ünlü bir kişi düzeyinde ilgi görmüş ve bu ilgiden dolayı mezarının […]

izmir tire

Perşembe, Kasım 12th, 2009

Tire’nin Türk sanat tarihinde özel bir yeri vardır. Kentte, Beylikler Dönemi’nden ve Osmanlilar’dan kalma yaklaşık 40 cami, pek çok bedesten, han, hamam vardır. Ancak, Tire camileri, onarımlarla özgün biçimlerini yitirmiştir. Eğimli bir alanda kurulu Tire camilerinin çoğu, yoldan yukarıdadır. Yer yer 4 m’ye ulaşan bu yüksekliklerin alt bölümünde dükkânlar yer alır. Yapılar küçükse de yapılışları […]

izmirin müzeleri

Perşembe, Kasım 12th, 2009

İzmirde müzecilik çalışmaları 1920’lerde başlamıştır. Kazılara da aynı yıllarda hız verilmiştir. Kâzım Dirik, Aziz Oğan ve Selahattin Kantar’ın yanı sıra yabancı bilim adamlarının etkinlik gösterdiği çalışmalara, 1930’larda Halkevi de katılmıştır. 1927’de açılan ilk müzeyi (İzmir Arkeoloji Müzesi), 1929’da Efes Arkeoloji Müzesi, İ935’te Tire Müzesi, 1936’da Bergama Müzesi, 1941’de İzmir Atatürk Müzesi izledi. Müzelerde, birer de […]

izmir bergama

Perşembe, Kasım 12th, 2009

Dikili kıyılarından 30 km içerdedir. Keramik buluntulardan bölgeye Arkaik Dönem’den beri yerleşildiği anlaşılmıştır. Ancak, bu döneme ilişkin kalıntıya rastlanmamıştır. Bergama Helenistik Dönem’de krallık merkezidir. Krallık, özellikle, II. Evmenes (İö 197-159) döneminde en parlak yıllarım yaşamıştır. İö 133’te Roma İmparatorluğumun Asia Eyaleti başkenti olmuştur. Bu dönemde eski önemini yitiren kent, İmparator Hadrianus (İS 117-138) zamanında yeniden […]

Asklepeion

Perşembe, Kasım 12th, 2009

Sağlık Tanrısı Asklepios, Hıristiyanlık Dönemi’ne değin önemini yitirme-miştir. Adına yapılan tıp merkezlerinde, çok sayıda insan sağlığına kavuşmuştur. Asklepeionlar dinsel özelliklerinin yanı sıra, tıp alanında araştırma ve deneylerin yapıldığı, ünlü doktorların yetiştiği birer okuldu. Atina, Epidauros ve Bergama Asklepeionları en ünlü merkezlerdi.

izmir tarihi yerleri

Perşembe, Kasım 12th, 2009

Doğal yapısı, iklimi ve ulaşım olanakları elverişli olduğu için yöre, Paleolitik Dönem’ den bu yana yerleşme alanıdır. İzmir Körfezi çevresinde bulunan çakmaktaşından el baltaları, Alt Paleolitik Dönem’i belgeleyen önemli buluntulardır. Bergama’da ele geçen 10 bıçaksa, Neolitik Dönem’e tarihlendirilmiştir. Karaburun İlçesi Çakmaktepe dolayındaki kazılarda ortaya çıkarılan yerleşme, Kalkolitik Dönem’dendir. İlk Tunç Çağ’in en önemli yerleşme merkezleriyse […]

izmir plajları

Çarşamba, Kasım 11th, 2009

İzmir İli kıyılarında yılın 6 ayı, gerek hava gerek deniz suyu sıcaklığı yönünden deniz turizmine uygun koşullar vardır. Nitekim, mayıs-ekim ayları arasında deniz suyu sıcaklığı 20°C’nin üzerindedir. Temmuz ve ağustos aylarında bu sıcaklık 26°C dolayına ulaşır. Ancak, ilin kıyı kesiminin büyük bir bölümünde kıyı şeridinin, dar, yüksek ve kayalık olması, altyapı yetersizliği ve özellikle İzmir […]

izmir kaplıcaları

Çarşamba, Kasım 11th, 2009

İÇMELER VE KAPLICALAR: İzmir İli şifalı su kaynaklan bakımından zengin sayılabilecek bir ildir. İlde, çeşitli hastahk-ların tedavisinde yararlanılabilen çok sayıda içme ve kaplıca bulunmaktadır. BALÇOVA KAPLICALARI: Kentin hemen yakınında İzmir-Çeşme yolunun 4. km’sinde, bu yoldan 1 km içerdedir. Suyun bileşiminde tuzların az miktarda bulunması dolayısıyla sofra suyu olarak da değerlendirilebilir. Ancak asıl değeri banyo uygulamalarından […]

İZMİR MESİRE YERLERİ

Çarşamba, Kasım 11th, 2009

  İzmir’in doğal zenginliği ve yeşil bitki örtüsü, ilde birçok mesire yerinin doğmasına olanak sağlamıştır. İzmir’de bu doğal mesire yerleri yanında. Orman Bakanlığı’mn düzenlediği orman içi dinlenme yerleri de bulunmaktadır. KARAGÖL: İzmir merkezinin 22 km kuzeyinde, Yamanlar Dağı üzerindedir. Kızılcam, karaçam ve söğüt ağaçlarının oluşturduğu bitki örtüsü ve krater gölü, yörenin doğal özellikleridir. Yörede manzara […]