ELAZIĞ DOĞAL GÜZELLİKLERİ

MESİRE YERLERİ: Doğal kaynaklar açısından zengin olan Elazığ’ın başlıca mesire yerlerini Hazar Gölü, Keban Baraj Gölü ve Zafran mesire yeri ile, yaz aylarında bile suları donan ünlü Buzluk Mağaraları oluşturmaktadır.

HAZAR GÖLÜ (GÖLCÜK): Mastar ve Hazar Dağları’nın arasına sıkışmış bulunan Hazar Gölü, çevresindeki 25 kadar kuruluşun kamp tesisleri, halka açık plaj ve mesire yerleriyle, yöre halkının önemli eğlence ve dinlenme yerlerinden biridir.

Balık ve kuş avcılığının da yapıldığı Hazar Gölü’ne ulaşım; gölün bir yanından

Elazığ -Kurt alan Demiryolu.öbüry anından da Elazığ-Diyarbakır Devlet Karayolu geçtiği için oldukça kolaydır.

ZAFRAN: Merkez tlçe’de yer alan ve bir kentiçi yeşil alan niteliğinde olan Zafran dinlenme yeri, günübirlik ziyaret edilebilmektedir. Masa-bank, ocak, içme suyu, yüzme havuzu gibi tesislerin bulunduğu dinlenme yerinden, günde 1.500 kişi yararlanabilmektedir. Zafran’ın kullanıma en uygun dönemi, haziran-eylül ayları arasıdır.

ELAZIĞ İÇMELER VE KAPLICALAR: Elazığ İli, içmeler ve kaplıcalar bakımından zengin olmasına karşın, bu kaynaklar yeterince değerlendirilememektedir.

MÜRÜDÜ (SARILIK ÇEŞMESİ) SUYU: Elazığ’ın 7 km kuzeyinde ve Elazığ-Tunceli Yolu’na 500 m uzaklıkta, çevresi ağaçlık ve bağlık bir yerde kaynayan Mürüdü Suyu, bir çeşmeden akmaktadır. Sarılık Çeşmesi adıyla da anılan Mürüdü Suyu; soğuk, hidrokarbonatlı ve kireçli bir su olup, sarılık hastalığına iyi gelmektedir.

PERÇENÇ SULARI: Perçenç Suları, Elazığ’ın 7 km güneyinde, Akçakiraz Köyü yakınında kaynamaktadır. Bunlardan, Hoşrik Suyu adıyla anılanı bir ağacın altından çıkmakta, halk, bu suyla oluşturduğu çamuru vücuduna sürerek yararlanmaktadır. Perçenç Acısuyu ise bir dere kenarında kaynar. Kaynağın üzeri büyük taşlarla örtülüdür. Saniyede 5 LT miktarında kaynayan Perçenç Acısuyu’nun sıcaklığı 12°C olup içme ve banyo uygulamalarıyla yararlanılmaktadır.

HİRHİRİK MADENSUYU: Elazığ’ın 5 km güneyindeki bağlık ve bahçelik Gümüş-kavak Köyü yakınında kaynamaktadır. Saniyede 0,1 LT çıkan suyun sıcaklığı 15° C’dir. Hirhirik Madensuyu, ağrı ve kaşıntılara iyi gelmektedir.

KOLAN KAPLICASI: Karakocan ilçe-si’ne 27 km’lik bozuk bir yolla bağlı olan Kolan Kaplıcası, Peri Çayı’nın güney kıyısındadır. Kaplıca içindeki kaynak, yeni kaynaklar oluşturmuş, bu kaynak sulan da Peri Çayı’nın hemen kıyısındaki küçük bir havuzda toplanmıştır. Saniyede 5 LT çıkan suyun sıcaklığı 42°C’dir. Kolan Kaplıcası suyunun sakinleştirici ve damar genişletici etkisi vardır. İçme uygulamalarıyla yararlı olan kaplıca suyu mide, bağırsak sistemi ile karaciğer ve safrakesesi üzerinde de olumlu etki yapmaktadır.

HOGU MADENSUYU: Elazığ’ın 14 km doğusundaki Yurtbaşı Köyü’nün yaklaşık 1,5 km uzağında bir yamaçta kaynayan su, birçok delikten çıkmaktadır. Çıktığı yamacın biraz altında çevresi taşla örtülü bir havuzda toplanan Hogu Madensuyu’nun sıcaklığı 17,5°C olup, saniyede 1 LT miktarında kaynamaktadır.

BUBAN HAME KAPLICASI: Bozçanak Köyü’nün Hame yöresinde yer alan ve çevresi meşelik olan kaplıca suyu 26°C sıcaklıkta olup, saniyede 2 LT miktarında kaynamaktadır. 7 noktadan çıkan su, aktığı yatak boyunca kireç ve demir çökeltisi bırakmaktadır. Buban Hame Kaplıca Suyu, romatizma ve siyatiğe iyi gelmektedir.

KUMBARİŞ ŞOŞ MADENSUYU: Elazığ’ın 30 km güneyindeki Tohumlu (Kumbariş) Köyü’nün yaklaşık 1 km doğusunda türlü noktalardan kaynayan sular, bıraktıkları çökeltilerle bir tepecik oluşturmuştui. Tepenin üzerinden saniyede 4 LT miktarında çıkan Şoş Madensuyu, yaklaşık 18,5°C sıcaklıkta olup, tepenin altındaki büyük bir havuzda toplanmakta, buradan da kanallarla tarlalara akıtılmaktadır. Şoş Madensuyu kaynağının karşısında ve buradan 1 km uzaklıktaki tepenin üzerinde Boztepe Madensuyu adlı bir başka kaynak daha vardır. Saniyede 1 LT çıkan bu madensuyu, bir ağaçlıktan kaynamaktadır.

ÇELEBİ ŞORİK MADENSUYU: Palu İlçesi’nin 13 km güneybatısındaki Çelebi Şorik Madensuyu’na ağaçlıklı bir yolla ulaşılmaktadır. Aktığı yatak boyunca demir çökeltisi bırakan sudan içme ve banyo uygulamalarıyla yararlanılmakta, madensuyu kaşıntıya iyi gelmektedir.

GENEFİK (YILPINARI) MADENSUYU: Elazığ’ın 30 km güneydoğusunda ve İçme Köyü’ne oldukça yakın bir sel yatağının içinden kaynamakta olan su 17,5°C sıcaklıkta olup, saniyede 0,5 lt miktarında çıkmaktadır. Madensuyundan, banyo uygulamalarıyla yararlanılmakta, ağrılara ve deri hastalıklarına iyi gelmektedir.

Etiketler:, , , ,Yorum Yaz