Manisa Sakarya Otobüs Bileti

Manisa’dan Sakarya’ya giden otobüs firmalarının boş koltuklarını ve fırsatlarını görmek için otobüs bileti www.otobus-bileti.com sitesinden almak çok basit.

Manisa, 1833 yılında Kavalalı İbrahim Paşa kuvvetleri tarafından işgal edildi. Saruhan mütesellimi Kara Osmanzâde Mehmed Ağa, bedevilerden mürekkep Mısır kuvvetlerinin şehre girmelerine mani olamadığı gibi, İbrahim Paşa’ya bağlılığını bildirmek üzere Kütahya’ya gitti. Memleket kısa bir müddet bedevilerin çapulculuğu ve İbrahim Paşa’nm ağır külfetleri altında ezildi.

1833’te Anadolu, 4 eyalete ayrılmıştı. Manisa yani Saruhan, Aydın, Menteşe ve İzmir ile birleştirilerek Aydın eyaletine katıldı. 1845’te Saruhan sancağı Karasi sancağı ile birleştirildi ama bu, ancak iki yıl sürdü. 1848’de tekrar Aydın’a bağlandı.

 

Manisa Sakarya Otobüs Bileti otobus-bileti.com

Manisa, tarihinin en büyük zararını Yunan işgali sırasında görmüştür. Yunanlılar 23 mayıs 1919’da şehri işgal etmiş ve iki yıldan fazla bir süre işgal altında bulundurmuşlardır. Bu işgal sırasında Manisalılar kaderlerine boyun eğip oturmadılar. Kara Osmanoğlu Halid Paşa, Parti Pehlivan adlı kahraman, yer yer Yunanlılara büyük zararlar verdirdiler. Manisa’nın kurtuluşu 8 eylül 1922 gününe rastlar. Yunanlılar kaçmadan önce şehirde yangınlar çıkarıp 7 000 evin yanmasına sebep oldular. Türk kuvvetleri, harabe halini alan Manisa’ya girdikleri zaman şehirdeki 11 337 binadan ancak 4 335’i ayakta bulunuyordu.

Manisa’nın müstakil sancak olması 1912 yılındadır. 1923’te de vilâyet olmuş, 1927’ de Saruhan vilâyetinin adı resmen Manisa olarak değiştirilmiştir.

Sakarya otobüs biletleri almak ve Sakarya’yı gezmek için otobus-bileti.com adresine uğrayabilirsiniz.

Sakarya’yı tanıyalım: Vilayet olarak daha on üç yıllık bir geçmişi olan Sakarya topraklarının tarihi, zamanımızdan 3000 yıl öncesine kadar uzanır. M. ö. 1900 1200 yılları arasında Anadolu’da hükümran olan Hitit İmparatorluğuna, bugünkü Sakarya toprakları da dahildi. Sakarya ilinin bulunduğu topraklar, ilk çağlarda, Hititler’in, Tnkler’in, Lidyalılar’ın eline geçmiş, sonra M.Ö. VI. yüzyılda, bütün Lidya ve Anadolu ile beraber, İran imparatorluğuma katılmıştır. M.Ö. IV. yüzyılda, Makedonyalı Büyük İskender, bütün Anadolu ile birlikte burasını da İran’dan almıştır. İskender’in halefleri, bu bölgeyi aralarında çekişmişlerdir. Bölgeye hâkim olan Bitinya Krallığı, Makedonyalılara karşı iç bağımsızlığını korumuştur. Bölge, Bitinya ile beraber M.Ö. I. yüzyılda, tamamen Roma’ya geçmiştir. M.S. 395’te Roma, ikiye ayrılınca, bütün Anadolu gibi, Bitinya Bölgesi de, Doğu (Bizans) imparatorluğumun payına düşmüştür. VI. yüzyılda, imparator Justinianus çağında, Bitinya Bölgesi de kalkınmıştır. Iran (Sâsânî) ve sonra Islâm Arap akmları, zaman zaman bu bölgeye de uğramıştır. 1071 Malazgirt zaferinden sonra, Anadolu Fâtihi Kutalmışoğlu Süleyman-Şâh’ın başkomutanlığındaki Türk orduları, Sakarya’yı da almışlardır. İznik başkent olmak üzere, Büyük Selçuklular’a bağlı Türkiye devleti kurulmuş, fakat I. Haçlı seferinde İznik, Bizans’ın eline düşmüş, başkentlerini Konya’ya taşıyan Türkler, bütün bölgeyi Bizans’a bırakmışlardır. Ancak, Orhan Gazi devrinde XIV. yüzyılın ikinci çeyreğinde Sakarya, Kocaeli ile beraber fetholunmuş ve Türk Osmanlı devletine katılmıştır. Bundan sonra da, aralıksız Türk hâkimiyetinde yaşamıştır. Tanzimat’tan sonra kurulan, müstakil, yani doğrudan doğruya Dahiliye Nezaretine bağlı olup, hiç bir eyalete bağlamayan bir sancak (vilâyet) olan İzmit mutasarrıflığına, Adapazarı da dahildi. Bu durum Cumhuriyet devrinde de devam etti.

Manisa otobüs bileti almanın vakti geldiyse otobus-bileti.comYorum Yaz