MERSİN İÇELİN DOĞAL GÜZELLİKLERİ TURİSTİK YERLERİ

İçel doğal güzellikler bakımından oldukça zengin bir ildir.İlginç bir bitki örtüsü,yeryüzü şekilleri ve doğal kumsallarıyla görülmeye değer bir il olan İçel’e, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist gelmektedir.

mersin-icel-plaj

İÇEL MESİRE YERLERİ: içel’in iklimi ve bitki örtüsü, ilde birçok yörenin mesire yeri olarak kullanımına olanak vermiştir , mesire yerleri arasında, Mersin’deki Gözne, Namrun, Fındıkpınarı, Kızılbağ, Soğucak yaylaları ve Davultepe; Tarsus’taki Karabucak, Şelale, Gözlükule; Erdemli’deki Dedekavak, Arpaçbahşiş, Alata Çamlığı, Leman Çayı, Güzeloluk ve Sorgun yaylaları; Silifke’deki Çamdüzü, Gökbelen, Uzuncaburç, Taşucu, Boğsak, Gözsüzce, Liman Kalesi; Anamur’daki Pullu, Eski Anamur Feneri, Sultan Çayı, Beşoluk, Kozağaç; Gülnar’daki Esenpark (Kavakoğlu), Soğuksu (Yeni Kaş), Bardat; Mut’taki Derin Çay, Kırkpınar, Kozlar, Hacı Tabak Çeşmesi, Değirmenlik, Sartaval (Sertavul) ve Karaekşi sayılabilir.

ERDEMLİ ÇAMLIĞI: Mersin-Antalya devlet karayolu üzerinde, Erdemli tlçesi’ne 2 km uzaklıktaki, çadırlı kamp;yeri düzenlemeleri ile konaklama olanağı yanında günübirlik kullanımlara da açık olan bir orman içi dinlenme yeridir. Akdeniz kıyısında çam ormanları içinde bir bölgede yer alan dinlenme yerinde, büfe, duş, soyunma kabinleri, masa-bank, ocak, tuvalet, içme suyu oyun alanları gibi tesisler geliştirilmiştir. Günde 3.600 kişinin yararlanabileceği dinlenme yerinin kullanıma en uygun dönemi mayıs-ekim arasıdır.

ÇAMDÜZÜ: Silifke’nin batısında, ilçe merkezine 5 km uzaklıktaki bir orman içi dinlenme yeridir. Silifke Kalesi ve Kıbrıs şehitleri anısına düzenlenen orman da bu dinlenme yeri içindedir. Dinlenme yerinde içme suyu, tuvalet, otopark, masa-bank, ocak, plaj gibi donanımlar vardır. Savaş Müzesi de buradadır. Günde 1.000 kişinin kullanımına açık olan Çamdüzü’nün yararlanıma en uygun dönemi mayıs-eylül arasıdır.

PULLU: Anamur llçesi’ne 7 km uzaklıkta, Anamur-Silifke devlet karayolu üzerindedir. Günübirlik kullanılabilen bir orman içi dinlenme yeri olan Pullu’da orman, kumsala dek inmektedir. Büfe, duş, soyunma kabinleri, masa-bank, ocak, içme suyu, tuvalet gibi hizmetlerin getirildiği bu dinlenme yeri, yöre halkının sıkça yararlandığı bir yerdir.

KARABUÇAK: Mersin-Adana devlet karayolu üzerinde ve Tarsus llçesi’ne 7 km uzaklıktaki Karabucak, günübirlik kullanıma açık olan bir orman içi dinlenme yeridir. Bir zamanlar bataklıkken, okaliptüs ağaçları ile canlandırılan dinlenme yerinde, büfe, masa-bank, ocak, otopark, tuvalet, içme suyu gibi tesisler geliştirilmiştir. Günde 1.000 kişinin yararlanımına açık olan dinlenme yerinin kullanıma en uygun dönemi mayıs-eylül arasıdır.

GÜMÜŞKUM: Mersin-Silifke devlet karayolu üzerinde ve Mersin’e 16 km uzaklıktadır. Deniz kıyısına inen ormanlar ve nitelikli plajlar, dinlenme yerinin özellikleridir. Otopark, masa-bank, ocak, içme suyu, duş, soyunma kabinleri gibi tesisler bulunan dinlenme yerinden, günde 1.500 kişi yararlanabilmekte, Gümüşkum’a, en yoğun olarak mayıs-eylül arasında gidilmektedir.

ESENTEPE: Mersin’e 10 km uzaklıkta bir orman içi dinlenme yeri olan Esentepe, günübirlik kullanımlara açıktır. Manzara, seyir terası, içme suyu, tuvalet, masa-bank, ocak gibi tesislerin geliştirildiği dinlenme yerinden günde 750 kişi yararlanabilmektedir.

ATATÜRK PARKI: Mersin’de, kıyı kesimindeki 290.000 m2’lik alanı kaplayan parkta, havuzlar, çocuk bahçeleri, gazinolar ve Refah Şehitleri Anıtı yer alır. Çeşitli ağaçlar ve çiçeklerle düzenlenen parkta, gezinti kordonları ve oturma yerleri vardır.

TARSUS PARKI: 1929’da yapılan park, ilgi çeken dinlenme yerlerinden biridir. Parkta, gazinolar, dinlenme tesisleri ve çocuk bahçesi vardır.

REGÜLATÖR: Tarsus llçesi’nin 4 km kuzeyinde, Bolatlı Köyü yakınında kurulu sulama regülatörünün ağaçlık olan çevresi, mesire yeri olarak kullanılmaktadır.

KADINCIK SANTRALLARI: Tarsus’ un Çevreli Köyü’ndeki Kadıncık I ve Karageçit yöresindeki Kadıncık II hidroelektrik santralları da çevre halkınca mesire yeri olarak değerlendirilmektedir.

BAHÇE: Çamlıyayla yakınında yer alan ve “Papazın Bahçesi” adıyla anılan mesire yeri de, doğal güzelliği, temiz havası ve alabalık üretim tesisiyle görülmeye değer bir yöredir.

MAĞARALAR: tide aşınma ve jeolojik hareketler sonucu oluşmuş birçok mağara vardır. Bunların kimileri, mağaradan çok çukurluk biçiminde olduğundan “obruk” adıyla da anılmaktadır. Obrukların en önemlileri “Cennet” ve “Cehennem” mağaralarıdır. Bu obruklar ve Narlıkuyu Mağarası, Mersin’in 63 km güneybatısında, Silifke tlçesi’ne 22 km uzaklıktadır.

Cennet ve Cehennem Obrukları

Çeşitli jeolojik hareketler ve yeraltı sularının aşındırımı sonucu ortaya çıkan Cennet ve Cehennem obrukları, İçel’de oldukça ilgi çeken doğal oluşumlardır. Prof. Sırrı Erinç bu çukurluklara ilişkin olarak şunları söylemektedir:

“Memleketimizdeki büyük obruklardan biri de Silifke’nin doğusunda, Narlı-dere mevkiinin gerisindeki kalker plato içerisinde açılmış olan Cennet ve Cehennem obruklarıdır. Bunların her ikisi de keskin köşeli ve derin çukurluklardır. Cennet Obruğu güneye doğru meyilli bir kuyu halinde alçalır ve en aşağıda bir mağara şeklini iktisap ederek nihayete erer. Bu kısımda yeraltı suyu seviyesinin yüksek olduğu sıralarda ortaya çıkan muvakkat gölcük yaz mevsiminde kurur. Bu sırada yeraltı sularının daha derinlerdeki kovuk sistemini takiben gürültülü bir şekilde hızla aktığı duyulur. Bu akış denize doğrudur. Nitekim obruğun hemen güneyinde, Narlıkuyu kıyısında, muhtemelen bir yeraltı akarsuyu teşkil eden bu sular, deniz altında karstik kaynakları meydana getirmek üzere meydana çıkarlar. CennetObruğu’nunyeraltındanteydana gelmiş bir mağara sisteminin tavan kısmının çökmesi neticesinde meydana gelmiş olduğuna şüphe yoktur. Filhakika obruğun kenarından derin kısımlarına doğru inerken, tavanın çökmesi sırasında yukardan düşmüş olan büyük bloklar ve kütleler üzerinden geçilir. Biraz daha ötedeki Cehennem Obruğu biraz daha dar ve daha diktir. Bu iki büyük çukurun, aynı yeraltı mağarası sisteminin, üst kısmının çökmesiyle meydana gelmiş iki bacaya tekabül ettiği aşikârdır.”

NARLIKUYU MAĞARASI: Bu mağara, Cennet Obruğu’nun 300 m batısında deniz yüzeyinden 160 m yükseklikte yer alır. Mağaranın içerisindeki dikitler, kolonlar ve buradaki suyun oluşturduğu kalsiyum karbonat depoları, Narlıkuyu Mağarası’na ayrı bir güzellik vermektedir. Mağaranın zorlukla girilebilen ağzı düzeltilmiş ve buraya bir döner merdiven yapılmıştır. İç içe birkaç salondan oluşan mağaranın girişi yakınında bir park yeri vardır.

KÖŞEKBÜKÜ MAĞARASI: Anamur’a 10 km uzaklıkta, oldukça geniş bir alana yayılmış olan bu mağara, üç bölümden oluşmuştur. Yapılan ölçümlere göre, mağaranın birinci bölümündeki basınç 761,5 mb’dir. Mağaranın ikinci bölümündeki basınç 761 mb, sıcaklık 18°C, nem oranı % 8O’dir. Üçüncü bölümde ise, basınç 762 mb, sıcaklık 18,2°C, nem oranı % 82’dir. Köşekbükü Mağarası jeneratörle ışıklandırılmıştır.

BUĞU DELİĞİ MAĞARASI: Anamur’un 500 m kuzeybatısında yolu ulaşıma elverişli olan Buğu Deliği Mağarası bulunmaktadır.

İÇMELER VE KAPLICALAR: İçel, şifalı su kaynaklan bakımından şanslı sayılabilecek bir il olmasına karşın, bu kaynakların çoğunda tesis yoktur.

MERSİN (GÜNEYSU, GÜNEYYOLU) İÇMESİ: Eski Gözne yolu üzerinde ve Mersin’e yaklaşık 12 km uzaklıktaki bu sular, Toros Dağları’nın eteklerinin başladığı bir vadinin dibinden kaynamaktadır. 3 çeşmeden akan 38°C sıcaklıktaki sular, saniyede 1,5 lt çıkmaktadır. İçme kaynağının kuzeyinde, daha eğimli bir alanda ise çamur kaynağı yer alır. Ancak bir sel olayı yüzünden bu kaynağın suyu oİdukça azalmış ve dere yatağı içinde kaçak kaynaklar oluşmuştur. Bu sular, içme yoluyla değerlendirildiğinde müshil etkisi yapmaktadır. Çamur kaynağından ise deri hastalıklarında yararlanılmaktadır.

AKÇAKOCALI İÇMESİ: Tarsus ilçesi’nin 10 km kuzeyinde, Akçakocalı Köyü’nün yakınında kaynayan bu suyun sıcaklığı 16°C’dir. İçme suyu müshil etkisi göstermektedir.

KEŞBÜKÜ İÇMESİ: Tarsus’un 20 km kuzeyindeki bu kaynak da aynı adlı köyün güneyinde yer alır. Bir çam ormanı içinde kaynayan suyun sıcaklığı 15°C’dir. Bu su da müshil olarak kullanılmaktadır.

SAPARCA ILICASI: Silifke’ye 27 km, Silifke-Mut yoluna 1 km uzaklıkta, Göksu Irmağı kıyısındadır. Suyunun sıcaklığı 37° C’dir. Granit kayalar arasından çıkan sudan romatizma ile mide ve deri hastalıklarında yararlanılmaktadır.

HOCANTI KAPLICASI: Bu kaynak, Mut’un 15 km batısında, Hocantı Köyü’nün ise, 1 km güneyindedir. Deniz yüzeyinden 360 m yükseklikte 2 noktadan çıkar. Hocantı Kaplıcası’nın suyu, deri hastalıklarıyla, romatizmaya iyi gelmektedir.

İÇEL PLAJLAR: İçel kıyılarının yaklaşık 108 km’lik bölümünü doğal kumsallar oluşturmaktadır. Bu kumsalların özellikle batısınaki kayalık kesimler, sualtı avcılığına elverişlidir. Ancak, sanayi ve kamu kullanımı gerekçeleriyle kıyıların kimi kesimlerinin kapatılması, yörenin turizm olanaklarını kısıtlamaktadır.

İldeki plajlardan önemlileri arasında Tarsus’taki 20 km uzunluğunda ince kumlu Kulakköy Plajı; Silifke’deki hepsi ince kumlu Taşucu (10 km), Susanoğlu (6-7 km), Kunçutoğlu (300-400m), Boğsak (300 m), Kuruçay (200 m), Liman Kalesi (200 m) plajları; Erdemli’deki hepsi ince kumlu Belediye Plajı (6 km), Lamas (1 km), Kumkuyu (1 km), Yemişkumu (1 km), Kız Kalesi II (1,5 km), Tömük (10 km), Çeşmeli (3 km) plajları; Anamur’daki kalın kumlu ören (2 km), ince kumlu ve çakıllı Balıkova (4,5 km), Yarh Han (4 km), İskele (10 km), Bozyazı (8 km), Aksar (5 km) plajları; Gülnar’daki hepsi ince kumlu Yenikaş (2 km), Ovacık (3 km), Büyük Eceli (2 km), Yanışlı (3 km) plajları sayılabilir.

Etiketler:, , , , ,2 Yorum to “MERSİN İÇELİN DOĞAL GÜZELLİKLERİ TURİSTİK YERLERİ”

  1. gonul Says:

    iyi akşamlar silifkede turızm ve otelcılık bolumunde okuyorum bolumum ascılık..stajerlık yapmam gerekıyor.yardımdı olurmusunuz

  2. hikmet durağan Says:

    erdemli girişindeki alata çamlığı olarak bilinen yer maalesef,yetkililerce tel örgü ile çevrilip halka yasaklanmıştır.bu zamanda çok acı.sebep ne olursa olsun.uzun yoldan gelenlere ve çevre halkına bir yudum su biraz çam gölgesi çok görüldü.düzenlenmesi gerekirken yasaklamak niye.

Yorum Yaz